Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Centrum Eksperckie

...

Badania/Analizy

Ekonomia/Zarządzanie

 • Analizy inwestycyjne i ekonomiczne
 • Badania marketingowe
 • Badania dotyczące efektywności wykorzystania funduszy europejskich, w tym w szczególności w zakresie realizacji projektów społecznych przez organizacje publiczne
 • Badania dotyczące oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego (JST), ze szczególnym uwzględnieniem problematyki potencjału dochodowego i wydatków JST, ich zadłużenia oraz zdolności absorpcyjnych w kontekście wykorzystania bezzwrotnych środków zagranicznych w ramach polityki strukturalnej UE, a także wpływu aktualnego kryzysu gospodarczego i finansowego na systemy finansowe samorządu terytorialnego w Polsce
 • Preferencje podatkowe. Pomoc publiczna. Opodatkowanie przedsiębiorstw
 • Opracowanie narzędzi badawczych w postaci ankiet, przeprowadzenie i analiza wyników badań ankietowych, identyfikacja i analiza uwarunkowań zachowania konsumentów
 • Analiza mezo- i makroekonomiczne z zakresu szeroko rozumianego rozwoju gospodarczego
 • Analiza efektywności inwestycji i zarządzanie przedsiębiorstwem
 • Analiza ekonomiczna przedsiębiorstw
 • Analiza możliwości inwestycyjnych, analiza marketingowa banków
 • Badania zakresie: działalności innowacyjnej, ekonomiki konsumpcji, neuroekonmii
 • Analiza danych (desk research)
 • Analizy rynku pracy i prognozy gospodarcze
 • Analiza źródeł finansowania przedsiębiorstw
 • Analiza wdrażania i przestrzegania kodeksów dobrych praktyk
 • Analiza zjawiska corporate governance
 • Analiza efektywności gospodarowania na poziomie mezo- i makroekonomicznym
 • Analiza interesariuszy
 • Analiza działań w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi
 • Analiza opłacalności zastosowania outsourcingu w organizacji i monitorowanie jego wdrożenia
 • Analiza działań w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi
 • Analiza kapitału intelektualnego na poziomie mikro-, i makroekonomicznym
 • Badania dotyczące następujących zagadnień: bszar b+r, projekty innowacyjne PO KL, POIG, polityka regionalna, współpraca transgraniczna, prawo Unii Europejskiej
 • Badania wymiany handlowej województw, rozwoju współpracy transgranicznej na pograniczu wschodnim Polski, analiza specjalizacji eksportowej, ocena miejsca Polski w gospodarce UE i gospodarce światowej; analiza sytuacji na międzynarodowych rynkach walutowych; analiza porównawcza grup kapitałowo-przemysłowych
 • Badania dotyczące handlu zagranicznego województw, ze szczególnym uwzględnieniem województwa podlaskiego, rozwoju współpracy transgranicznej na pograniczu wschodnim Polski, analiza specjalizacji eksportowej, ocena miejsca Polski w gospodarce UE i gospodarce światowej; badania porównawcze systemów nadzoru korporacyjnego w krajach Europy Środkowej i Wschodniej
 • Badania konkurencyjności gospodarek i regionów oraz ich wpływu na handel zagraniczny, ze szczególnym uwzględnieniem pozycji Polski w handlu europejskim i światowym
 • Badanie poziomu i dynamiki handlu wewnątrzgałęziowego w odniesieniu do gospodarki polskiej. Czynniki kształtujące kursy walut oraz wpływ kursów walutowych na funkcjonowanie gospodarek narodowych i przedsiębiorstw
 • Badania z zakresu funkcjonowania rynku pracy
 • Ocena kondycji finansowej, badania w obszarze kapitału intelektualnego skoncentrowane na aktywach własności intelektualnej, sprawozdawczość kapitału intelektualnego
 • Ilościowe badania dotyczące: rynku pracy,gospodarki regionu, rozwoju regionu
 • Badania na temat skuteczności stosowania instrumentów wspierających różne podmioty środkami publicznymi. Usługi z zakresu opracowania strategii i kierunków rozwoju jednostek samorządu terytorialnego oraz obszarów wiejskich
 • Badania z zakresu funkcjonowania rolnictwa i obszarów wiejskich
 • Badania i ekspertyzy w zakresie uwarunkowań rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej, analizy finansowej podmiotów gospodarczych
 • Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa. Analiza opłacalności zastosowania outsourcingu w organizacji i monitorowanie jego wdrożenia. Analiza działań w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi
 • Badanie potencjału rozwojowego regionów i gospodarki. Badanie roli instytucji formalnych i nieformalnych w gospodarce,. Badanie procesów tworzenia kapitału w gospodarce współczesnej
 • [...]
copyright © 2015-2019 Centrum eksperckie UwB - projekt i wykonanie AlterStudio - all rights reserved - 11673 / 6 / 1