Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Centrum Eksperckie

...

Badania/Analizy

Pedagogika/Psychologia

 • Analiza statystyczna danych ilościowych z zakresu nauk społecznych
 • Analiza warunków życia i pracy nauczycieli
 • Analiza dokumentów szkolnych
 • Konsultacje w zakresie współczesnych tendencji w edukacji i terapii osób dysfunkcyjnych
 • Badania monograficzne z zakresu dziejów oświaty
 • Badania funkcjonowania instytucji edukacyjnych
 • Edukacja międzykulturowa, komunikacja międzykulturowa
 • Efektywność edukacji integracyjnej. Człowiek niepełnosprawny w rodzinie i środowisku lokalnym.
 • Planowanie i organizacja pracy z dzieckiem z wadą słuchu
 • Badanie przebiegu procesu kształcenia w uniwersytecie. Konsultacje w zakresie stosowania metod statystycznych w pedagogice
 • Prowadzenie badań naukowych dotyczących współpracy uczelni z otoczeniem. Prowadzenie badań naukowych dotyczących doskonalenia zawodowego nauczycieli i dzielenia się wiedzą w oświacie. Organizacja i prowadzenie szkoleń, warsztatów dla uczniów, rodziców i nauczycieli z zakresu zaburzeń odżywiania
 • Diagnoza potrzeb i oczekiwań nauczycieli w zakresie rozwoju zawodowego
 • Badania naukowe z zakresu budowania kapitału społecznego w środowisku szkolnym. Badania naukowe dotyczące analizy rzeczywistości szkolnej przy użyciu kategorii czas. Analiza warunków życia i pracy nauczycieli
 • Efektywność edukacji integracyjnej. Człowiek niepełnosprawny w rodzinie i środowisku lokalnym. Planowanie i organizacja pracy z dzieckiem z wadą słuchu
 • Diagnoza rozwoju zdolności i uzdolnień; zdolności twórczych.Projektowanie programów pracy z osobami zdolnymi na różnych etapach kształcenia. Treningi twórczości; twórczego myślenia i rozwiązywania problemów
 • Badania jakościowe i ilościowe w obszarze szeroko pojętej edukacji i pomocy społecznej
 • Przygotowanie monografii szkoły/historii szkoły, szkolenia z zakresu wykorzystania dorobku oświatowego we współczesnej edukacji. Analiza dokumentów szkolnych. Kurs z edukacji muzealnej. Dawne gry i zabawy dziecięce. Prowadzenie badań archiwalnych z zakresu historii oświaty
 • [...]
copyright © 2015-2019 Centrum eksperckie UwB - projekt i wykonanie AlterStudio - all rights reserved - 11673 / 6 / 1