Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Centrum Eksperckie

...

Nasza oferta

Szkolenia

Proponujemy bogatą ofertę szkoleń odpowiadających tematycznie działalności naukowej Uniwersytetu w Białymstoku, w tym m.in.:

 • Doradztwo i usługi szkoleniowe w zakresie kapitału intelektualnego, rachunkowości i opodatkowania przedsiębiorstw
 • Szkolenia z zakresu prawa administracyjnego i prawa podatkowego.
 • Ekspertyzy i szkolenia z zakresu postępowania ze środkami pochodzącymi z programów europejskich
 • Szkolenia z zakresu informatycznych systemów zarządzania, e-learningu, systemów inteligentnych
 • Szkolenia z zakresu prawnych aspektów gospodarowania odpadami, problematyka utrzymania czystości i porządku w gminach, gospodarka komunalna
 • Szkolenia dla pracowników urzędów zajmujących się mniejszościami narodowymi i imigrantami
 • Szkolenia z zakresu mediacji jako alternatywnej metody rozwiązywania konfliktów
 • Szkolenia z zakresu systemów finansowo-księgowych, przedsiębiorczości akademickiej
 • Szkolenia z zakresu kapitału społecznego
 • Szkolenia członków rad pedagogicznych
 • Szkolenia z zakresu prawa działalności gospodarczej
 • Szkolenia z systemu prawnego pomocy społecznej
 • szkolenia z obsługi platformy e-learningowej Blackboard
 • Szkolenia z zakresu aplikacji biurowych, aplikacji dydaktycznych w informatyce i matematyce, programowania (m.in. C, Java, VBA, javascript)
 • Komunikacji interpersonalnej
 • stosowania profilu identyfikacyjnego w badaniach społecznych
 • Szkolenia i kursy dotyczące problematyki z zakresu gender studies
 • Treningi twórczości, warsztaty artystyczno-edukacyjne, warsztaty filmowe, fotograficzne
 • Warsztaty zanikającego rękodzieła ludowego
 • Szkolenia z zakresu gamifikacji w edukacji i biznesie
 • Skuteczna komunikacja w zespole
 • Szkolenia w zakresie komunikacji społecznej
 • Szkolenia z zakresu umiejętności społecznych
 • Szkolenia z zakresu konstruktywnego zwalczania stresu
 • Doradztwo i usługi szkoleniowe w zakresie metod analizy procesów gospodarczych
 • Szkolenia z zakresu promocji
 • Szkolenia w praktycznym wykorzystania oprogramowania geoprzestrzennego, samodzielnego tworzenia map (np. turystycznych), przestrzennej analizy danych statystycznych
 • Szkolenia z zakresu finansów osobistych, edukacja ekonomiczna dzieci i młodzieży
 • Warsztat szkoleniowy "Techniki choreoterapeutyczne w pracy z dziećmi i młodzieżą"
 • Szkolenie "Ruch i taniec we wspomaganiu rozwoju człowieka"
 • Szkolenie "Rozwijanie kompetencji komunikacyjnych poprzez pracę z ciałem"
 • Szkolenia w zakresie emisji głosu w mowie i śpiewie
 • Szkolenia w zakresie terapii grupowej w muzykoterapii metodą Portretu Muzycznego
 • Szkolenia w zakresie pracy z dzieckiem z dysleksją rozwojową
 • Szkolenie w zakresie diagnozy terapii zaburzeń mowy
 • Gry i zabawy rozwijające (współpracę, komunikację, kreatywność, zaangażowanie) Twojego dziecka
 • Planowanie i organizacja pracy z dzieckiem z wadą słuchu
 • Pokazy eksperymentów z fizyki
 • Porady (szkolenia) językowe dla legislatorów, tłumaczy tekstów prawnych, prawników i urzędników - poprawność i kultura wypowiedzi w języku polskim
 • Szkolenia z zakresu finansów osobistych, edukacja ekonomiczna dzieci i młodzieży
 • Szkolenia w zakresie pracy z dzieckiem z dysleksją rozwojową
 • Szkolenia z zakresu doświadczania czasu przez człowieka
 • Szkolenia z zakresu łączenia teorii i praktyki edukacyjnej
 • Szkolenie z zakresu kapitału społecznego
 • Szkolenia z zakresu edukacji językowej dla przedstawicieli szkół
 • Szkolenia ze społeczeństwa obywatelskiego i edukacji międzykulturowej
 • Warsztaty z zakresu społeczeństwa obywatelskiego,redagowanie, moderowanie projektów
 • Szkolenie w zakresie diagnozy terapii zaburzeń mowy
 • Szkolenia w praktycznym wykorzystania oprogramowania geoprzestrzennego, samodzielnego tworzenia map (np. turystycznych), przestrzennej analizy danych statystycznych
 • [...]
copyright © 2015-2021 Centrum eksperckie UwB - projekt i wykonanie AlterStudio - all rights reserved - 28540 / 10 / 2